Mel & Mia's

Mel & Mia's

Fine Pastries

Hours vary.

Call for take-out.

425.361.7044

http://www.melandmias.com/

Mel & Mia's

Mel & Mia's

Fine Pastries

Hours vary.

Call for take-out.

425.361.7044

http://www.melandmias.com/